Tłumacze języka migowego

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Tłumacze języka migowego

 

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw z Powiatu Pruszcz Gdański :

 

Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim

 

ul. Wita Stwosza 4

 

83-000 Pruszcz Gdański

 

rzecznikkpppruszczgd@pomorska.policja.gov.pl, oraz na fax: 058 78-54-246

 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) województwa pomorskiego dostępny jest na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Metryczka

Data publikacji 09.09.2015
Data modyfikacji 28.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Baranowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Baranowski
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Baranowski
do góry