Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny KPP w Pruszczu Gdańskim określają:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji - Dz. U. Nr 7, poz. 58 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami.
  • Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  • Zarządzenie nr 193 Komendanta Głównego Policji z 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania Statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
  • Regulamin organizacyjny

Metryczka

Data publikacji 29.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
Osoba udostępniająca informację:
do góry