Ważne informacje dla skarżącego - Skargi i Wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Ważne informacje dla skarżącego

Art. 225 § 1 Kpa

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w pranicach prawem dozwolonych".

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

 

                                                                                           J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

Metryczka

Data publikacji : 17.05.2018
Data modyfikacji : 17.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
Osoba udostępniająca informację:
Błażej Bąkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Baranowski
do góry