Skargi i Wnioski

Informacja o przyjmowaniu obywateli przez Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim lub jego Zastępcę oraz formach składania skarg i wniosków

W Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim mieszczącej się przy ul. Wita Stwosza 4 , interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez:

Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim w każdy wtorek w godzinach 14:00-17:00,

Wyznaczonych do tego funkcjonariuszy w dni robocze w godzinach 7.30-15.30,

W sprawach skarg i wniosków przyjmują również zgodnie z właściwością miejscową Komendanci Komisariatów w Kolbudach, w Trąbkach Wielkich i w Cedrach Wielkich we wtorki w godzinach 14.00-17.00.

 

WAŻNE!

 

Podczas zgłoszenia należy podać zwięzłą informację dotycząca przedmiotu skargi lub wniosku.

Interesanci przyjmowani są przez kierownictwo w sprawach skarg lub wniosków. W innych sprawach obywatelom udzielaja pomocy funkcjonariusze zajmujący się daną problematyką.

 

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRUSZCZU GDAŃSKIM
                                  ul. Wita Stwosza 4
                                  83-000, Pruszcz Gdański
 • osobiście – u dyżurnego KPP,
 • faksem – na numer: 47 74 24-246
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres

           rzecznik.pruszcz@gd.policja.gov.pl

 

 

 

 

WAŻNE!

 

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji : 17.05.2018
Data modyfikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Baranowski
Osoba modyfikująca informację:
Karol Kościuk
do góry