Ochrona prawna skarżącego - Skargi i Wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych

WAŻNE

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

Metryczka

Data publikacji : 17.05.2018
Data modyfikacji : 17.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Baranowski
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Baranowski
do góry